Cropped3

Please select your page

Authentic Movement

Authentic Movement is een werkvorm binnen de dans- en bewegingstherapie die mij erg raakt en veel heeft gebracht. Dit is de reden dat ik het graag wil delen met anderen. Authentic Movement brengt u in beweging, doet u bewegen. Met Authentic Movement oefent u om uw aandacht te houden bij wat zich in u aandient (u kent dit misschien wel van Mindfulness). Met Authentic Movement kunt u uzelf verrassen en ontroeren. U komt opnieuw in contact met wie u echt bent en wat u echt wilt. U kunt uw creativiteit aanboren of verder uitbreiden. Het is een proces wat bewustwording en heling brengt. 

Wat is het?

Authentic Movement is een werkvorm binnen de Dans- en Bewegingstherapie waarbij u uw lichaamsimpulsen, uw beleving (emoties) en uw verbeelding kunt gebruiken om uzelf te (her)ontdekken. Door deze impulsen waar te nemen, aandacht te geven en in beweging te brengen, kunt u zich laten leiden naar diepere (on)bewuste lagen in uzelf. Lagen van uw echte Zelf.

U oefent hierbij om uzelf waar te nemen en niet te veroordelen. Authentic Movement kan als een meditatie ervaren worden: een meditatie van diep innerlijk luisteren, waarbij de aandacht in het nu is, bij wat op dit moment leeft, zonder ook maar iets te veroordelen. Authentic Movement draait om de liefdevolle aandacht en de heling van het zien en gezien worden. Zo kunt u zich ook in het dagelijks leven meer bewust worden van uw innerlijk leven, uw lichaam meer respecteren en leren met meer vertrouwen in het moment te leven. Authentic Movement kunt u gebruiken als u meer creativiteit, heling of verbinding met uzelf en anderen in uw (dagelijks) leven wenst.

Achtergrond

Authentic Movement is ontwikkeld door Mary Starks Whitehouse. Zij integreerde haar kennis van dans en psychotherapie met het concept van Jung over actieve verbeelding.

We are born with the body God gave us, but by the time we are forty we have the body we have created for ourselves. And this body that we have created is less expressive, less alive than it could be. (..) Any change has to come through consciousness, awareness... When the movement is simple and inevitable, not to be changed no matter how limited or partial, it becomes what I call 'authentic'; it can be recognized as genuine, belonging to that person. There is that in us which has moved from the very beginning; it is that which can liberate us.Mary Starks Whitehouse

Effecten

Authentic Movement is een ervaringsgerichte werkvorm die het lichaamsbewustzijn en lichaamsgevoel versterkt. Door uitdrukking te geven aan fysieke impulsen wordt het beleven, uitdrukken en hanteren van emoties gemakkelijker. Authentic Movement brengt het lichaam en de geest meer in balans, waardoor een innerlijke (spirituele) heelheid ervaren wordt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het een positief effect heeft op zelfkennis, zelfvertrouwen, eigenwaarde en de omgang met anderen. Authentic Movement geeft meer vreugde, creativiteit en vitaliteit.

Veilige omgeving

Je hoefte geen danservaring te hebben of te kunnen dansen. De sessies verlopen met muziek en in stilte. Ik houd rekening met uw fysieke conditie of lichamelijke beperkingen. Dit hoeft geen belemmering te vormen om deel te nemen. Ik zorg voor een veilige gestructureerde omgeving. Authentic Movement kan individueel of in groepen beoefend worden. 

Klik hier voor een video over Authentic Movement (door Ingrid Baart van Lotz in Movement)

Er is op dit moment geen workshop gepland, maar u kunt Authentic Movement wel individueel bij mij beoefenen. 
Geef ook graag aan dat u interesse hebt in een workshop. Bij voldoende interesse kan ik een workshop starten.